ข่าว : รมว.สุชาติ สั่งการ ประกันสังคมเร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้ประกันตนเหตุเพลิงไหม้ แกรนด์ ไดมอนด์ ซิตี้ ด่วน

03 มกราคม 2566

 รมว.สุชาติ สั่งการ ประกันสังคมเร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้ประกันตนเหตุเพลิงไหม้ แกรนด์ ไดมอนด์ ซิตี้ ด่วน

                จากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ ซิตี้ แอนด์ กาสิโน เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา วานนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตน สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเข้าตรวจสอบให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประกันตนที่เสียชีวิตโดยด่วน

               นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ ซิตี้ แอนด์ กาสิโน ตนได้สั่งการให้ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ในทันที จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นผู้ประกันตนมีจำนวน 4 ราย (เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2 ราย และเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 2 ราย) ได้แก่

1. นายวรวุฒิ จิรศักดิ์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งเงินสมทบ จำนวน 16 งวด สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 804.20 บาท (รวมดอกผลแล้ว) เป็นเงินทั้งสิ้น 25,804.20 บาท

2. นางสาวพิมพิศา ชาวไร่อ้อย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งเงินสมทบล่าสุดเดือนกันยายน 2564 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวนเงิน 330 บาท

3. นายฐิติ เลิศสันติกุล เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวนเงิน 10,920 บาท

4. นางสาวนิธินนท์ ขุนจรูญ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2546   สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวนเงิน 27,706 บาท

ขณะนี้ศพผู้เสียชีวิตยังไม่สามารถนำกลับมาฝั่งไทยได้ โดยจังหวัดสระแก้วได้จัดสถานที่ให้ญาติ ไปรับศพผู้เสียชีวิตได้ที่ วัดประตูชัย ต.ท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

               นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ผมได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนางสาวผกาพันธุ์ ผกานิรินทร์ ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์แก่ญาติผู้เสียชีวิต ณ ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ แกรนด์ ไดมอน ปอยเปต หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนางสาวณัฏฐากุญช์ ด้วงทรัพย์ ผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33, 38, 39 สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวสามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และไม่เกิน 180 วันต่อปีปฏิทิน ผู้ประกันตนมาตรา 40 เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับ วันละ 300 บาท/วัน กรณีแพทย์ให้หยุดพักตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปจะได้รับ วันละ 200 บาท/วัน ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันท่วงที เพราะผู้ประกันตนทุกท่านคือ "คนในครอบครัวประกันสังคม"

--------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน